logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

MADENLERDE METAN DRENAJI

Metan drenajının avantajları

Metan miktarı ile üretim arasında ters bir orantı mevcuttur.Ortamda yüksek metan oranı tespit edilirse üretime zorunlu olarak ara verilmek zorundadır ve üretimin sekteye ugraması sonucu ekonomik olarak kayıplar söz konusu olabilir.

Üretim öncesi açıga çıkabilecek metanın yaklasık %50 ila %90’ı emilerek uzaklastırıldıgı için yeraltı çalısmasısırasında tehlike yaratacak boyutta metan gelirinin olması önlenecektir.

Metan geliri azaldıgı için havalandırma maliyetleri azalacak ve metan nedeniyle çalısılamayan süre önemli ölçüde kısalacagı için isverimi artacak ve maliyetler düsecektir. Ayrıca toz olusumu azalacak ve daha rahat bir çalısma ortamı olusacaktır.

Üretilen metandan ekonomik bir gelir saglanacaktır. Drenaj ile elde edilen metan; elektrik enerjisi üretiminde, kömür kurutmada, araçlarda yakıt olarak, ısınma ve sogutmada, endüstriyel tesislerde ve termik santrallerde yakma havasına katılarak kullanılmakta, dogalgaz boru hatlarına dahi verilmektedir.

Metan drenajının uygulandıgı ocaklarda havalandırma maliyetinin büyük ölçüde azaltılması saglanmaktadır.Bu asagıdaki sekilde açık bir sekilde görülmektedir.

 
MADENLERDE METAN DRENAJI