logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

MESLEK HASTALIKLARI TANI VE TAKİBİNDE SOLUNUM FONKSİYON TESTİ

 

 

 

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ NEDİR?

Solunum fonksiyon testleri ‘Spirometre’ adı verilen cihazlarla yapılan, akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan bir tanı yöntemidir. Bu test ile akciğerlerin alabildiği hava hacmi ve bu havanın akciğere alınması ve verilmesi esnasında yapılan güçlü solunum faaliyeti ile oluşturulan hava akım hızı ölçülebilir. Bu iki parametre birçok hastalığın tanısında son derece önemli ipuçları vermektedir.

 

 

 

Solunum Fonksiyon Testleri Hangi Durumlarda Gereklidir?

  1. Nefes darlığı, hırıltı veya uzun süren öksürük şikayetlerinde
  2. Astım veya KOAH (Kronik Bronşit, Amfizem) tanısı konulması ve bu hastalıkların birbirinden ayırımında,
  3. Tanısı konmuş KOAH, astım, kalp yetersizliği ve solunum kaslarını tutan hastalıkların seyrinin ve tedavinin etkinliğinin izlenmesinde,
  4. Solunumsal hastalığı nedeniyle maluliyet değerlendirmesinde
  5. Akciğer hastalığı gelişme riski olan kişi ya da grupların taranmasında (Örneğin sigara içenler, maden ocaklarında çalışanlar, çalıştığı ortamda zararlı gaz soluyan işçiler),
  6. Genel anestezi alacak ve ameliyata bağlı solunumsal komplikasyon risklerinin önceden belirlenmesi ve riskli hastalarda ameliyat öncesi dönemde gerekli olan tedbirleri almak için,
  7. Doğumsal ya da sonradan oluşmuş göğüs deformitelerinin (şekil bozukluklarının) solunuma etkisini araştırmak amacıyla yapılır.

Test öncesinde dikkat edilmesi gereken kurallar

Olgu test konusunda bilgilendirilir.
Sigara öyküsü, geçirdiği hastalıklar, kullandığı ilaçlar kaydedilir.
Testten önce 24 saat sigara içilmemeli,
4 saat süreyle alkol alınmamalı,
30 dk önce ağır egzersiz yapılmamalı,
2 saat önce ağır yemek yenmemeli,
4 saat öncesi kısa etkili, 12 saat öncesi uzun etkili bronkodilatör ilaçlar alınmamalıdır.
Göğüs ve karın hareketlerini kısıtlayıcı giysiler giyilmemelidir.

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ LABORATUARINDA ÖLÇÜM NASIL YAPILIR?

Spirometre, solunum fonksiyon testi laboratuarlarının temel cihazıdır. Ölçüm yapılan elektronik bölüm ve hastanın nefes alıp verdiği ağızlıktan oluşur.

Spirometre yapılmadan önce hasta bilgilendirilir. Test sırasında hasta oturur pozisyondadır. Plastik bir mandalla burun kapatılarak burundan soluk alıp verme engellenir. Hasta cihazın ucunda bulunan ve sadece kendisinin kullanacağı tek kullanımlık karton bir ağızlığı dudakları ile iyice saracak, ancak dişleri ile ısırmayacak şekilde ağzına alır. Dudakların iyi kapanması önemlidir. Aksi halde kaçak oluşur. Bu ise hatalı ölçüme sebep olur. Hastalarımız önce sakin bir şekilde nefes alıp verirlerken nefes vermenin sonunda zorlu, derin ve hızlı bir şekilde nefes alırlar. Testi yapan kişinin hızlı, zorlu ve sonuna kadar nefes ver komutu ile hasta nefes verir. Nefes verme işlemi en az 6 sn. sürmelidir. Test en az 3 kez en fazla 8 kez tekrar edilir.

 
MESLEK HASTALIKLARI TANI VE TAKİBİNDE SOLUNUM FONKSİYON TESTİ