logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

MESLEKİ EĞİTİM HAKKINDA ÇAĞLAR KALKAN IN YAPTIĞI AÇIKLAMADA

Ülkemizde meslek eğitimi ve istihdamın yolu, yaygın bir algılama ve uygulama ile üniversitelerden geçmektedir.  Yalnış olan bu algı Mesleki Yeterlilik Kurumunun çalışmaları ile yeni yapılanma içerisine sokulmuştur. Üniversitelerin bilimsel araştırma ve bilgi üretimi olmalıdır. Üniversitelerin okul düzeyinde istihadam kurumları olmaktan kurtarılmalıdır. 
Orta öğretim düzeyinde gerçekleşmesi gereken nitelikli insangücü eğitimi, eskimiş ve istihdam gereklerini karşılamayan, çok parçalı ve çok pahalıya malolan bir örgün eğitim modeliyle karşılanmaya çalışılmaktadır. Tarihi gelişimi içerisinde çok değişiklikler ve günün şartlarına göre değiştirilmiş mevzuatlar sonucunda, en son 1977 ve 1986 yıllarında çıkarılan 2089 ve 3308 sayılı yasalar okul ve işyeri bütünlüğünden oluşan ikili meslek eğitimi modelini uygulamaya sunmuş olsalar da, elde edilen olumlu neticelere rağmen top yekün amaçlanan hedeflerin çok gerisinde kalmıştır.Başlıca sebepleri; pratik eğitimin uygulanması planlanan özel işletmelerle ilgi yeterince düzenlenme - bilgilendirme yapılmaması ve işveren kesiminin ve meslek kuruluşlarının yeterli ilgi ve katılımının sağlanmamış olmasındandır. Bunun tek istisnası 1991 yılında 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Yasası’ nda bu yönde yapılan olumlu değişikliktir.
 
MESLEKİ EĞİTİM HAKKINDA ÇAĞLAR KALKAN IN YAPTIĞI AÇIKLAMADA