logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

Mesleki Kas Hastalıkları - Hızlı Maruziyet Değerlendirme Ölçeği Dr Mustafa KEBAT

Ülkemizde İş sağlığı ve Güvenliği sorumluluğu - yükümlülüğü İş Güvenliği Uzmanlarının sırtına yüklenmiştir. İş Güvenliği denklemi İş Güvenliği uzmanlarının ana rolü üstlendiği, İşyeri hekimleri, Çalışanlar, İşverenler ve üçüncü şahısların katılımları, İş Müfettişleri, Devlet ergi ve kanunlarla desteklenen ve denetlenen komple bir yapı olduğu bilinmeli ve kurallar ile koşullar komple yönetilmelidir.

Geçtiğimiz dönemde iş sağlığı ve güvenliğine gönül verenler ile mecburiyetten sistemin içerisinde olanların gözden kaçırdığı, belki de aşırı yüklenmeden zaman bulamadığı önemli bir konuya dikkat çekmek isterim. Mesleki Kas Hastalıkları -  Hızlı Maruziyet Değerlendirme Ölçeği.

İşyeri Hekimlerinin öncelikli ve önemi vazifelerinden biri Risk Analizlerine aktif katılım göstermeleri ve iş sağlığı ile ilgili konularda destek olarak değil sorumluluk alarak vazifelerini yerine getirmleri gerekmektedir. Tabiki vazifelerini tam yerine getirenler değil, poliklinik harci vazifelerini yerine getirmeyenlere bu serzeniş. En doğrusu ve kısası komple yapı içerisinde yer alan her unsurun (İş güvenliği uzmanları,İşyeri hekimleri, Çalışanlar, İşverenler ve üçüncü şahıslar, İş Müfettişleri, Devlet ergi ) ayrı ayrı görev ve sorumluluklarını yerine getirmesidir. 

Aynı denklemin parçaları olan bizler, mesleki ayrımlara ve bölünmelere girmeden, İYİ ve KÖTÜ olarak ayrım yapmalı ve davranmalıyız.

İş ile ilgili aktiviteler nedeniyle gelişen “Mesleki Kas İskelet Hastalıkları” (MKİH) endüstrileşmiş ve endüstrileşmekte olan ülkelerde önemli bir insanlık sorunudur. Meslek hastalıklarının ve yavaş gelişen sakatlıkların önde gelen nedenlerinden biridir. Çalışanların iş memnuniyetini, moralini ve verimliliğini olumsuz etkileyen MKİH’nın iş günü kaybı ve sigorta tazminat ödemeleri nedeniyle topluma maliyeti de yüksektir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çıkartılan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ile işyerlerinde risk analizi yapmak veya yaptırmakla işverenler yükümlü kılınmıştır (2012). Risk değerlendirmesi, ülkemiz iş sağlığı ve güvenliği alanı için yeni bir kavram olup; ikincil koruma ve meydana gelmiş olumsuz durumun tazmini ile ilgilenen yaklaşımının yerine, çalışan katılımını ve çalışanın bilgilendirilmesini şart koşan, güvensiz çalışma koşullarının belirlenmesini ve tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesini ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla çalışmalar yapılmasını temel alan bir yaklaşımdır.

Hızlı Maruziyet Değerlendirme Ölçeği ile çalışanlarınızın risklerini tespit emelisiniz. Hızlı Maruziyet Değerlendirme Ölçeği ile kas iskelet sistemi yakınmaları, mesleki kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ve ilişkili olabilecek risk faktörlerinin tespitini ve bu tespitleriniz göre yapmanız gereken düzenlemeleri kararlaştırmalısınız.

 

Dr Mustafa KEBAT

 
Mesleki Kas Hastalıkları -  Hızlı Maruziyet Değerlendirme Ölçeği Dr Mustafa KEBAT