logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

MEVCUT RİSKLERİMİZE GÖRE İŞÇİLERİMİZE HANGİ TESTLERİ YAPTIRMALIYIZ?

   
 
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Risk Faktörleri İş - Faaliyet Alanı - Kullanılan Maddeler Yapılması Gereken Testler Test Periyotları
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Aromatik Nitro ve
Amino Türevleri
Deri, Kağıt, Boya, Kozmetik, Kimya, Lastik T.I.T., HEMOGRAM, SGOT, SGPT, GGT 6 - 12 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Slikoz Maden, Seramik, Metal Akciğer Grafisi, Solunum Fonksiyon Testi 6 - 12 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Asberest Tekstil-İplik, Çimento, Kağıt, Otomotiv Akciğer Grafisi, Solunum Fonksiyon Testi 6 - 12 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Bisinozis Tekstil-İplik Akciğer Grafisi, Solunum Fonksiyon Testi 6 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Kadmiyum Metal, Cam, Lastik, Tahıl, Fotoğraf Sanayi T.I.T., HEMOGRAM, SGOT, SGPT, İdrarda Kadmiyum, Solunum Fonksiyon Testi 12 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Krom Boya, Cam, Kereste, Kimya T.I.T. 12 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Civa Laboratuar, Üretim ve İşletme, Akü, Boya T.I.T. 3 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Nikel Akü, Metal, Kimya T.I.T., Akciğer Grafisi, Solunum Fonksiyon Testi, Sedimantasyon, Burun Muayenesi 12 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Fosfor Maden, İlaç, Kimya, Kibrit Hemogram, Sedimantasyon, SGOT, SGPT, GGT 12 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Kurşun - Organik Kurşun
Alkilleri
Boya, Kaplama, Metal Kanda Kurşun, Hemogram, T.I.T., İdrarda Kopraporfirin III 3 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Karbon Sülfür Lastik, Kauçuk, Yağ, Kimya T.I.T., Eforlu EKG, Gözdibi Muayenesi 6 - 12 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Kükürtlü Hidrojen Deri, şeker, Lastik, Petrokimya, Rafineri - Doğalgaz T.I.T., Eforlu - Eforsuz EKG 12 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Glikoller Boya, İlaç, Tekstil, Besin Endüst., Kimya, Otomotiv Akciğer Grafisi, Solunum Fonksiyon Testi, T.I.T., GGT, SGOT, SGPT, Hemogram (Lökosit) 6 - 12 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Organik Fosforlu İnsektisitler Kimya,İlaç, Haşereyle Mücadele Kanda Kolinesteraz, Hemogram, T.I.T. 6 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Arsenik Üretim, İşletme, Metal, Cam, Kereste, Deri Sedimantasyon, GGT, T.I.T. 12 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Karbon Monoksit Kimya, Otomotiv CO-Hb, EKG, Akciğer Grafisi 6 - 12 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Isosiyanat Kimya, Kauçuk, Boya Akciğer Grafisi, Solunum Fonksiyon Testi, T.I.T., SGOT, SGPT, Hemogram
( Lökosit - Eozinofil Sayımı )
6 - 12 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Fluor ve Anorganik
Bileşikler
Cam, Metal, Temizlik Malzemesi Üretimi, Kimya T.I.T., Solunum Fonksiyon Testi,
İdrarda Fluor
12 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Metil Klorür Kimya, Kauçuk, Soğutucu T.I.T., Hemogram, SGOT, SGPT, GGT 12 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Karbon Tetra Klorür Kimya, Kauçuk, Lastik, Boya, Vernik T.I.T., Hemogram, SGOT, SGPT, GGT 6 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Tetrakloroetan ve
Pentakloroetan
Kimya, Kauçuk, Lastik, Boya, Vernik, Yangın Söndürücü, Soğutma T.I.T., Hemogram, SGOT, SGPT, GGT 6 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Trikloretilen ve
Tetrakloretilen
Kimya, Boya, Kurutemizleme T.I.T., Hemogram, SGOT, SGPT, GGT, ODIOMETRI, EKG, Gözdibi Muayenesi 6 - 12 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Metanol Kimya, Kozmetik T.I.T., Hemogram, SGOT, SGPT, GGT,Gözdibi Muayenesi 12 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Vinil Klorürü PVC Üretimi, Depolama, Kimya T.I.T., Hemogram, SGOT, SGPT, GGT, ALP, Sedimantasyon 12 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Nitrogliserin ve Nitroglikol Kimya, Patlayıcı Madde İmalatı T.I.T., Hemogram, Eforlu - Eforsuz EKG 6 - 12 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Genel Kanserojen Maddeler Her Sektörde T.I.T., Akciğer Grafisi, Solunum Fonksiyon Testi, Hemogram Sedimantasyon, SGOT, SGPT, Gaitada Gizli Kanı 3 - 6 - 12 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Sıcak Ortamda Çalışma Metal, Çimento, Tuğla, Çamaşırhane Akciğer Grafisi, Solunum Fonksiyon Testi,
Eforlu - Eforsuz EKG
6 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Gürültülü Ortamda Çalışma Yapı, Maden,Metal, Kağıt, Matbaa, Tekstil, Deri, Ulaşım, Call Centre Odiometri 6 - 12 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Vibrasyonlu
Ortamlarda Çalışanlar
Her Türlü Vibrasyonlu Araç Makine Sedimantasyon, Lomber, El, El - Bilek,
Omuz Grafileri
6 - 12 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
Gıda İmalathanelerinde ve
Gıda İşlerinde Çalışanlar
Gıda Üreten, Dağıtan, Servis Yapılan, Paketlenen Üniteler Gaita Kültürü ( 6 Ayda / 1 ), Gaita Mikroskopis
i ( 6 Ayda / 1 ), Burun - Boğaz Kültürü
( 6 Ayda / 1 ), Akciğer Grafisi ( 12 Ayda / 1 )
6 - 12 Ay Aralıklarla
Kocaeli Sistem Laboratuarı
 
SAĞLIK TESTLERİNİN YAPILMASI GERÇEKTEN KANUNİ ZORUNLULUK MU?
Evet gerekli. Yönetmelik ve tüzük çalışanların her türlü sağlık probleminden işvereni sorumlu tutmuştur. Ayrıca mevcut tüzükte belirli risklerde çalışanlar için yasal zorunluluklar doğrultusunda yapılması gereken tetkikler ve hangi periyotlarda yapılması gerektiği belirtilmiştir.
 
BUNLARIN TAKİBİ TARAFINIZDAN YAPILIR MI?
Evet. İşyerinin talebi doğrultusunda periyodik olarak süreleri tarafımızdan takip edilerek, işyeri bilgilendirilir.
 
İDRAR TETKİKİ NEDEN YAPILMALIDIR?
İdrar Testi özellikle genel sağlık taramalarında rutin olarak ve iş yeri şartlarındaki malzeme, hammadde, ve mamüllerle üretimdeki ortam şartlarına maruziyet sonucu böbrek, böbrek kanalları, ve mesanenin etkilenip etkilenmediğinin anlaşılması için yapılmaktadır.
Alınan numuneler usulüne uygun olarak test numunelerinin alındığı mobil araçlarda veya uygun şartlarda muhafaza edilerek laboratuarlarda test edilmelidir.
Test sonuçları doktorlar tarafından değerlendirilerek raporlandırılmalıdır.
 
KAN SAYIMI NEDEN YAPILMALIDIR?
HEMOGRAM (KAN SAYIMI)
Kan sayımı kan üretimi üzerine etki ettiği bilinen risk faktörlerinin isçide ne denli etkili olduğunu önceden anlayabilmek, kişinin kan değerlerini değerlendirebilmek için yapılır. Ayıca bazı kötü huylu kan hastalıklarının erken dönemde tespit edilebilmesi amacı ile de yapılır.
Kan sayımı için numuneler en modern tekniklerle usulüne uygun şekilde mobil araçlarımızda bu işin eğitimini almış laborantlar ve / veya hemşireler tarafından alınmalıdır.
Alınan numuneler usulüne uygun olarak test numunelerinin alındığı mobil araçlarda veya uygun şartlarda muhafaza edilerek laboratuarlarda test edilmelidir.
Test sonuçları doktorlar tarafından değerlendirilerek raporlandırılmalıdır.
 
İŞİTME TESTİ NEDEN YAPILIR?
İşitme Testi (Odiometri) iş yerindeki gürültü şartları karşısında çalışanların maruz kaldıkları işitme kaybı riskinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.
 
SOLUNUM FONKSİYON TESTİ NEDEN YAPILIR?
SPIROMETRI (SOLUNUM FONKSİYON TESTİ)
Solunum fonksiyon testleri iş yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman, kimyasal şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski ile sonradan tedavisi zor veya imkansız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla akciğer filmiyle beraber ve filmin klinik açidan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.
Solunum Fonksiyon Testi hastaların uygun muayene şartlarında solunum fonksiyonlarını ve kapasitelerini ölçmeye yarayan bir testtir.
 
AKCİĞER FİLMLERİ NEDEN ÇEKİLİR? MİKROFİLM İLE NORMAL FİLMİN NE FARKI VARDIR?
Akciğer filmleri, iş yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski ile sonradan tedavisi zor veya imkansız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.

Ulusal ve Uluslararası ( ILO ve Avrupa Birliği Standartları ) normlara göre 35 x 35 ebadında olmalı ve kalitesi tescilli filmler kullanılmalıdır.
Mikrofilmlerde karşılaşılan yanlışlık ve noksanlıklar nedeniyle mikrofilmler önerilmemektedir.
 
MEVCUT RİSKLERİMİZE GÖRE İŞÇİLERİMİZE HANGİ TESTLERİ YAPTIRMALIYIZ?