logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

NEDEN YAZILI BİR GÜVENLİK PROGRAMI?

NEDEN YAZILI BİR GÜVENLİK PROGRAMI?

 

Resmi bir güvenlik programı, bir şirketin güvenlik politikaları, öncelikleri ve sorumluluklarını tanımlayan yazılı belgeler dizisidir. Program şirketin kaza önleme çalışmalarına tutarlılık getirmek için tasarlanmıştır. Yazılı bir belgeniz olmadan, planı olmayan bir inşaat ekibi veya üretim planı olmayan bir fabrika olursunuz.

Ancak, yazılı bir güvenlik planınızın olması her zaman bu plana uyulduğu anlamına gelmez. Etkili olabilmesi için yönetim ekibindeki herkes kendilerinden ne beklendiğini anlamalı ve güvenlik üretimin vazgeçilmez parçası olmalıdır. Bu plan, tüm işgücüne kaza önleme hatırlatıcısı olmalıdır. Anahtar güvenlik program öğeleri şöyledir:

  1. Yönetim Güvenlik Politikası – Bu yönetim tarafından tamamen desteklenen, çalışanların ve iş güvenliğinin en yüksek öncelik olduğunu vurgulayan, basit ama önemli bir ifadedir.
  2. Yönetimin, Denetçilerin ve Çalışanların Sorumlulukları – Organizasyonun her düzeyindekiler için güvenlik sorumlulukları yazılmış ve bildirilmiş olmalıdır. Böylelikle herkes adil ve eşit bir şekilde kendilerinden ne beklendiğini bilir.
  3. Güvenlik Kuralları – Her bir çalışanın güvenliğini kapsayan belirli bir Güvenlik Çalışma Uygulamaları listesi olmalıdır. Bu uygulamalar üretim esnasındaki kazaları önlemek amaçlıdır fakat, şirketler ve çalışanlar zorunlu olmadıkça bunları unutma eğilimindedir.
  4. Disiplin Politikası – Herhangi bir birey güvenlik talimatlarına uymadığında bütün takımı riske edebilir. Kurallar birçok kişi tarafından göz ardı edildiğinde, tutarlı ve güvenli çalışma fikri ve uygulamaları boşa gider. Disiplin politikası, güvenlik kurallarının adil ve tutarlı bir şekilde nasıl yürürlüğe gireceğini tanımlar. Tipik politika “ Üç hatada dışarıdasın” dır.
  5. Özel Yazılı Programlar – Federal Eyalet Yasaları kritik tehlikeli işler için özel yazılmış programlar kullanılmasını ve elemanların ilave eğitimlere tabi tutulmasını gerektirir. Bunlar kapalı alanlarda çalışmaları, kilitle/etiketle çalışmalarını, yüksekte çalışmaları, iskele güvenliğini, tehlikeli maddelerle çalışmaları, vb içerir. Ölüm ya da ciddi yaralanmaları önlemek için katı kurallar konulması gerekir ve bu kurallara harfiyen uyulmalıdır.
  6. Güvenlik Toplantıları – Sorumluluklar ve güvenlik prosedürleri nadiren bir hatırlatma olmaksızın herkes tarafından takip edilir. Hepimiz, çocukken olduğumuz aşılar gibi arada güçlendiricilere ihtiyaç duyarız. İşyerlerinde yapılan güvenlik toplantıları bu fırsatı sağlar. Birçok tehlikeli iş yapan firmalar bu toplantıları haftalık olarak yapar. Unutmayın ki, potansiyel olarak tehlikeli olduğunu düşündüğünüz bir durumu düzeltmek için haftalık güvenlik toplantısını beklemenize gerek yoktur.

Neden yazılı bir güvenlik programı? Çalışanlar olarak, işimizi güvenle yapabilmemiz için bizden ne istendiğini tam olarak bilmemiz gereklidir. Denetçiler olarak, güvenli üretim sürecini denetlemek ve bize rehberlik etmesi için bir kılavuz gerekir. Yöneticiler olarak, sürekli işgücümüzü korumamız gerekir.

İş güvenliği bir ekip çalışmasıdır. Herkese bu ekipteki önemlerini hatırlatın.

 

ÇEVİRİ  :  Serap Ohköyy KAŞ

 
NEDEN YAZILI BİR GÜVENLİK PROGRAMI?