logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

PNÖMATİK ALETLERLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

 

Kaynak: http://www.toolboxtopics.com/Gen%20Industry/Safety%20with%20Pneumatic%20Tools.htm

 

Hava tahrikli aletler; çoğunlukla elektrik tahrikli benzerleri ile aynı tehlikelere sahiptirler. Ancak hava tahrikli aletlerde dikkate almamış olabileceğiniz ilave tehlikeler de bulunmaktadır. Burada hava tahrikli aletleri kullanırken unutmamanız gereken birkaç husus belirtilmektedir:

Hava Basıncı: Elektrikli aletler güçlerini iyi şekilde düzenlenmiş olan ve standart akım sağlayan bir kaynaktan alırlar. Ancak hava tahrikli aletlerde, hava değişken basınçlarda ve akımlarda sağlanabilir. Basınç/akım üreticinin belirlediği değerleri aştığında, aletin kendisi çok fazla tork (dönme momenti) yada aşırı kuvvet doğurarak aşırı hızlanır. Bu durum aletin kendisinin veya kullanılan iş parçasının kırılması olasılığını artırdığından, tehlikelidir. Aletteki yetersiz basınç veya akış da aletin performansının altında çalışmasına yol açabilir. Bu durum da sizi işinizde daha fazla kuvvet uygulamaya teşvik ederek, muhtemelen aletin kırılmasına ve yaralanmanıza yol açabilir. Hava basıncını üreticilerin tavsiye ettiği değerlere ayarlayın. Hortumların doğru iç çapta, dolaşmamış ve ezilmemiş olduğundan emin olun. Kompresörünüz ve alıcınız (receiver); tüm bağlantılı aletlerin düzgün şekilde çalışması için gerekli miktarda hava sağlamaya yetecek  kapasitede olmalıdır.

Gürültü Seviyeleri: Pnömatik aletler; kendi üzerlerinden veya yakınlarından egzoz havası deşarj ederler. Bu hava genelde susturucu ile izole edilmemiştir. Bu nedenle, pnömatik aletler elektrikli aletlere kıyasla çok daha gürültülü olabilirler. Yüksek gürültüye uzun süre maruz kalmak işitmenize zarar verebilir. Bu nedenle önlem alınmalıdır. Bu amaçla; ya egzoza etkin susturucular monte edilmeli, yada kulak koruyucular kullanılmalıdır.

Yağ ve Hava Kalitesi: Hava deşarjı başka problemlere de yol açabilir. Aletin hava beslemesi yağ veya antifriz ihtiva ediyorsa, bulunduğunuz ortama kirli hava deşarj edebilir. Kapalı veya havalandırması zayıf olan alanlarda özel önlemler alınması gerekebilir.Aleti tuttuğunuz yerin yakınına yağla kontamine hava deşarjı olduğunda, elleriniz yağlanabilir. Bunun sonucunda aleti sıkıca tutmanız güçleşeceğinden, alet elinizden tehlikeli bir şekilde kayabilir. Ellerinizin ve aletin sıklıkla temizlenmesi ve aleti aşırı yağlamadığınızdan emin olmanız bu problemin çözülmesine yardımcı olacaktır. Tehlikeyi gidermek için, bu aletleri muadili olan daha iyi tasarlanmış başka  aletlerle değiştirin. 

Hava Sıcaklığı: Hava elinize deşarj olduğunda, onun soğuk olduğunu hissedebilirsiniz. Bu havanın sıcaklığı belirli şartlar altında o kadar düşük olabilir ki, parmaklarınız soğuktan sertleşerek donabilir, hatta kümülatif travma yaralanmalarının belirli türlerinin daha fazla etkisi altında kalmanıza yol açabilir. Bu yine kötü bir alet tasarımına işaret eder. Eldiven kullanımı koruyucu olabilir. Ancak eldivenler yalnızca, dönen veya pistonlu parçalara herhangi bir şekilde kaptırma riskinin olmadığı durumlarda kullanılmalıdırlar.

Elektrik Çarpması Potansiyeli: Hava tahrikli aletler topraklı veya çift izolasyonlu değillerdir. Bu nedenle pnömatik aletlerle çalışırken açıktaki bir tele temas ederseniz sizi elektrik çarpabilir. Çalışma alanınızın yakın çevresinde bulunan tüm elektrik kaynaklarının yalıtılmış olduğundan emin olun.

Hortumun Kırbaçlama Tehlikesi: Bir elektrik kordonu koptuğunda, genelde iletken kısımlarına temas etmediğiniz sürece, fazla bir tehlike bulunmamaktadır. Ancak aynı durumdaki hava hortumu ise, hava kaynağı kapatılana kadar kendi etrafında kırbaç gibi hızlı bir şekilde hareket eder. Siz bu şekilde kırbaç hareketi yapan hortumun çarpmasıyla, yada onun etki alanından hızlı bir şekilde uzaklaşmaya çalışırken yaralanabilirsiniz. Hortumu fiziksel zararlardan koruyun. Kolay şekilde ayrılan bağlantı türlerinden kullanıyorsanız, hortumun erkek tarafını alete monte edin.

Gözün Korunması: Son olarak gözlerinizi korumayı unutmayın. Ekipman kaynaklı basınçlı hava veya çekiç, matkap ve zımpara aletlerinin çapakları gibi partiküller ağrıya veya yaralanmaya neden olabilir. Çok değerli görüşünüzü riske atmayın!

 
PNÖMATİK ALETLERLE GÜVENLİ ÇALIŞMA