logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

REVİRİ OLANLARA DENETİM

Revirler, yangına karşı alınması gereken tedbirleri alır, tıbbi atıklar ve çöpler için
22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların...
Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alır.
 

https://www.facebook.com/groups/482595845156632
 

 
REVİRİ OLANLARA DENETİM