logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

SAHTE SİGORTA NEDİR


Halk arasında “sigortalı göstermek” olarak tabir edilen, hukuki tabiri ile sahte sigortalılıktır.
 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunumuz 4/a (eski tabiriyle SSK) sigortalısı olunması için fiilen bir işyerinde çalışılmasını şarttır. Hizmet akdine tabi olarak çalışmaya başlayan bir kişi SGK’ya sigortalı olarak bildirilmek zorundadır. Bildirilmez ise cezası vardır.
 
Sahte sigortalılık “sigortalı göstermek” işyerinde gerçekten çalışmadan sigortalı bildiriminin yapılmasıdır.
Kimsesiz, nüfus kaydı olup yeri yurdu belli olmayan ,adressiz kişiler üzerine açılan şirketler üzerinden yada  eskiden gerçek ama şimdi batmış firmalar üzerinden sahte bildirim yapan şebekeler vardır. Yani bu iş için naylon şirketler kullanılmakta, bu şirketlerde gerçekten çalışmayan kişileri sigortalıymış gibi göstermektedirler. Bu kanuna göre suçtur ve çoğu zaman organize olarak icra edilmektedir.
Sahte iş yapan kişiler tarafından kişilerden alınan SGK primleri SGK veya . Genel Sağlık Sigortasına yatırılmamaktadır. Şirket sahte olduğundan devletin alacaklarını tahsil etmesi de mümkün olmamaktadır.
 Eğer sahte olduğunu bile bile gidip para ödeme yapılırsa, bildirgelere, sahte iş sözleşmesi gibi evraklara imza atılırsa, SGK  ilgili kişi hakkında da  suça kasıt halinde iştirakten Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunur.

Aslında kanunen vatandaşlarımızın sahte sigortalılığa yeltenmesine gerek yoktur. 5510 sayılı Kanunumuz çok geniş şartlarla isteğe bağlı sigortalılık hakkı getirmiştir. Bir kişi kendisini isteğe bağlı sigortalı yaptırırsa 2013 yıllı için  aylık asgari 300 TL karşılığından emeklilik hakkı kazanmasını sağlar. İsteğe bağlı sigortalılık için fiilen çalışmak zorunlu değildir.
Zaten birçok kişi Genel Sağlık Sigortası dolayısıyla prim borçlusu haline gelmiştir. Halkımız 2013 yılı için 38 TL ile 226 TL arasında bir GSS primi ödemektedir.

 
SAHTE SİGORTA NEDİR