logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

Sanayi sektöründe özellikle kaplama ve galvanizasyonta atıkların azaltılması

Sanayiden Kaynaklanan Atık Oluşumunun Azaltılması

Soğutucu yağların satın alınması, soğutucu yağlarla çalışılması (değiştirme, kontrol) ve soğutucu yağların bertaraf maliyetleri oldukça yüksektir ve talaşlı imalat, metal işlemenin toplam üretim maliyetinin %10-%20’sini oluşturur. Bunun yanı sıra soğutucu yağ bakımı ve kontrolünün optimal olmadığı durumlarda, çalışan personelin hastalık oranlarında da ciddi artış göstereceği hesaba katılmalıdır. (deri hastalıkları).

Uygun bakım tedbirleri alınarak soğutucu yağların kullanım süresi artacağından metal işleme tesislerinin giderleri, aşağıdaki alanlarda azaltılarak tasarruf yapmaları mümkün olacaktır:

yeni soğutucu yağ konsantresi temin miktarının azaltılması

soğutucu yağ değişimi yapmak için makinelerin duruş süresini kısaltılması

daha az bertaraf maliyeti

daha az hastalıktan dolayı işgücü kayıplarının önlenmesi (maliyet hesaplamalarında göz önünde bulundurulmamıştır).

Soğutucu yağ havuzlarının ömrünün 6 ila 24 aya kadar varan sürelerde artırmak için bir takım tedbirler mevcuttur. Bunun yanı sıra soğutma yağlarından kaynaklı atıklarının oluşmadığı metotlar da mevcuttur.

 
Sanayi sektöründe özellikle kaplama ve galvanizasyonta atıkların azaltılması