logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

ŞANTİYE SAHASI GENEL KURALLARI

 

 1. Şantiye sahasında bulunan herkes (işveren, mühendis, işçi, taşeron, tedarikçi, ziyaretçi kamu görevlileri dahil ) emniyet ayakkabısı, baret ve reflektörü yelek kullanmak zorundadır.
 2.  Görevli olanların dışında hiç kimse yanında bir nezaretçi bulunmadan şantiye sahasına giremez.
 3. Şantiye sahası içinde konulmuş olan teknik emniyet ve güvenlik kuralları ile uyarı yazı ve levhalarına uymak zorunludur.
 4. Emniyet ayakkabısı baret ve reflektörlü yelek dışında yapılan işin gerektirdiği ve amirleri tarafından çalışanlara verilmiş olan diğer kişisel koruyucular kullanılmadan çalışma yapılamaz
 5. Tüm çalışanlar yaptıkları işlerde kendilerinin ve çevresindekilerin sağlık ve güvenliğini ön planda tutacaktır. Yazılı talimatlarda belirtilmemiş olsa bile çalışanlardan herhangi birisi için tehlike oluşturabileceğine inandığı bir durum veya davranışta bulunmayacaktır.
 6. Tüm çalışanlar istirahat zamanlarını iyi değerlendirip işlerine dinlenmiş gelmekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle tam dinlenemeden işyerine gelmek durumunda kalan kişi o gün çalışmayacak, amirine bildirerek izin kullanacaktır
 7. Çalışanlar görev alanlarını amirlerinin bilgisi dışında terk edemez, istirahat saatlerinde dahi olsa kendilerine belirtilen alan dışında dolaşamazlar
 8. Kimse kendi görev alanı dışında bir alana gitmeyecektir.
 9. Şantiye alanında alkol almak, işe uykusuz ve dinlenmemiş gelmek yasaktır
 10. Molozlara,  demirlere, yuvarlak malzemelere vb takılmalara karşı dikkatli olunmalıdır.
 11. İş makinelerinin çalışma alanı içine girilmeyecek.
 12. Dönen, döndürülen çalışan makinelere elle müdahale edilmeyecek. Makine bakım, onarım ve kontrolleri makine ya da iş ekipmanı durunca yetkili kişi tarafından yapılacaktır.
 13. Yüksekten aşağıya malzeme, iş aleti vb atılmayacaktır.
 14. Sahada, inşaat içinde vb bulunan güvenlik şeritleri hiçbir suretle aşılmayacaktır.

 

 

 

EĞİTİM KAYIT VE DOKÜMAN TESLİM FORMU

Eğitimin Adı

Şantiye sahası genel kuralları

Eğitim Yeri

 

Eğitim Tarihi /Saati

 

Eğitimi Veren Kişi

 

EĞİTİME KATILACAK PERSONEL

NO

ADI-SOYADI

GÖREVİ

İMZA

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

 
ŞANTİYE SAHASI GENEL KURALLARI