logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

Şantiyelerde Kamp Standartları ve Kuralları

  
1. Her 30 çalışan için 1 adet tuvalet, 1 adet duş bulundurulacaktır.
2. Koğuşlarda tavan yüksekliği 230 santimetreden aşağı olmayacak ve adam başına düşen hava
hacmi en az 12 m³ olarak hesap edilecek, her koğuşta yatırılacak işçi sayısı buna göre tespit
edilecektir.
3. Koğuşların tabanı her gün kolaylıklar temizlenecek ve gerektiğinde yıkanacak nitelikte, duvar
ve tabanların yüzeyi kolayca sıvanıp boyanacak veya badana edilecek şekilde yapılmış ve açık bir
renk boya ile boyanmış olacak ve her yıl badana yapılacaktır.
4. Koğuşların pencerelerinin üst kısımları her zaman açılıp kapanacak şekilde (vasistaslı) olacak.
Havayı devamlı şekilde değiştirebilecek tertibat veya elektrikli özel ventilasyon cihazları
bulundurulacak.
5. Koğuşlardaki yatakların tabanla bağlantısı kesilecek şekilde ranzaların üzerine konulacak.
Ranzaların arası en az 80 santimetre olacak, özel eşyaların konması için, komidinler konacak, ranza
katları arasındaki yükseklik ile karyola ve somyaların ara genişliği 80 santimetreden az olmayacak.
6. Koğuşların, soğuk mevsimlerde sağlığı uygun bir şekilde ısıtılması gerekir.Mangal kömürü veya
kok kömürü ile mangal veya maltız gibi vasıtalarla veya üstü açık ateşle veya havagazı sobası ile
ısıtmak yasaktır.Tutuşturucu olarak benzol veya petrol gibi parlayıcı maddeler kullanılmaz.
7. Koğuşlarda yapılacak helalarda; kabinler insanların bulunduğu yerlere açılmayacak bir şekilde
yerleştirilecek ve gereği gibi havalandırılacak, koku çıkmasını önleyecek tedbirler alınacak, yeterli
ve uygun şekilde aydınlatılacaktır. Taban ve duvarlar, su geçirmez maddeden yapılacak, boyalar
açık renklerden seçilecektir.Duvar yüzeyleri, düz yapılmış olacak, kapılar iyi bir şekilde
kapanacaktır.
8. Duş kabinlerin taban ve duvarları, kolaylıkla temizlenebilecek malzemeden yapılacak, yan
duvarların ve kapıların yüksekliği 170 santimetreden az olmayacak, yerlerdeki kirli suların kolayca
akması için gerekli tedbirler alınacaktır.
9. Duş kabinleri mevsime göre ısıtılacak, su sıcaklığı 25 ˚C’den aşağı olmayacaktır.
10. Duşlar, normal temizlik bakım dışında, her 15 günde bir iyice yıkanıp temizlenecek ve
dezenfekte edilecektir.
11. Koğuşlarda herkese bir adet ranza ve kalan kişilerin kullanacağı şekilde kilitli bir bölme dolap
bulunacaktır.
12. Koğuşların,hava şartlarına uygun şekilde ısıtılması sağlanacaktır.
13. Tuvaletlerin havalandırma pencereleri sürekli açık olacaktır.
14. Koğuşlarda cam kırılması, iç tesisattan herhangi birinin bozulması gibi hallerde, bunların
onarım ve düzeltilmesi orada oturan işçiye aittir. Ancak esaslı tamirat, değişiklik ve düzeltmeler
İşveren tarafından yapılır.
15. Koğuşlar yatma zamanına kadar, koridor ve tuvaletler sürekli olarak aydınlatılacaktır.
16. Koğuşlarda havagazı ile aydınlatma yasaktır.
17. Koğuşlarda piknik tüpü kullanmak, yemek pişirmek ve yemek yasaktır.
18. Binaların uygun bir yerinde, işçilerin yatarken veya kalktıklarında el, yüz ve ayaklarını
yıkamaları, traş olmaları için yeteri kadar akar sulu lavabolar ve yıkama yerleri bulundurulacaktır. 
 
19. İşçiler kendilerine verilen koğuşu gereği gibi temiz tutmakla,teslim alındığı şekilde teslim
etmekte yükümlüdürler.
20. İşveren, duşların kullanma zamanını, saatini, şartlarını ve işçilerin sırasını düzenleyecektir.
21. Kampa alkollü gelmek, kamp dahilinde her türlü alkollü içki içmek-bulundurmak, uyuşturucu
madde kullanmak-bulundurmak, kumar oynamak, yasadışı doküman ve her türlü kesici, delici ve
ateşli silah bulundurmak kesinlikle yasaktır.
22. Şantiyeden ilişiği kesilen, izne giden veya işe yeni başlayan personel, kamp amirliğine bağlı
bulunduğu firma tarafından bildirilecektir.
23. Kamp dahilinde yüksek sesle müzik dinlemek ve her türlü hayvan beslemek yasaktır.
24. Koğuşlardaki elektrik tesisatına müdahale etmek, koğuş dahilinde her türlü ısıtıcı cihaz
kullanmak yasaktır.
25. Meydana gelebilecek elektrik arızalarında nöbetçi güvenlik personeli tarafından yerleri bilinen
elektrik şalterlerinin kapatılması ile müdahil olunacaktır.
26. Meydana gelebilecek mekanik tesisat arızalarında yetkili mekanik personeli tarafından yerleri
bilinen vana ve kumanda panolarından arızaya müdahil olunacaktır.
27. Meydana gelebilecek deprem, yangın vb. doğal felaketlerde Acil Durum Planında belirlenen
toplanma yerinde toplanılacaktır.
 
 

 
Şantiyelerde Kamp Standartları ve Kuralları