logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

Serap YÜCE Ohsas 18001 i Anlattı

İŞLETMELERDE OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 

Ülkemizde sanayinin gelişimine paralel olarak iş kazaları ve mesleki hastalıklar her geçen gün artmakta, işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği daha büyük önem arz etmektedir.Bu noktada Dünyaca kabul görmüş olan OHSAS 18001 ‘ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin ‘ uygulanması büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir.OHSAS 18001 ISO ( International Organization for for standardizasyon ) standartı değildir.Yalnız çalışanlar için değil aynı zamanda kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için, iç ve dış pazardaki müşterilerine satmış olduğu ürünün oluşum sürecinde kaliteyi yakalamayı hedeflediğini göstermektedir.İş yerlerinde iş akışı sırasında çeşitli sebeplerden dolayı sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ancak mevzuatı da kapsayan bilimsel tedbirler dizisidir. İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi; İSG faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır.OHSAS 18001 ‘ in Yararları:

  • Üreticinin gerek tedarikçi değerlendirmelerinde gerekse girilen ihalelerde, rakiplerine göre avantaj sağlaması,
  • Ulusal ve / veya uluslararası mevzuata uyumu sağlar,
  • İş kazası ve meslek hastalıkları sayısını azaltarak karlılığı artırır,
  • Kuruluş içi iletişimin iyileşmesinden dolayı motivasyon ve katılımı yükseltir,
  • Çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar,
  • Kazalara sebebiyet veren durumlardaki üretim duruşlarında ve malzeme kayıplarında ve malzeme kayıplarında azalma / iyileşme sağlar,
  • Acil durumlara ve kazalara karşı hazırlıklı olunmasını, kaza vb.olayların azaltılmasını sağlar.
  • Yönetimin taahhüdünü gösterir.

                                                    

Serap YÜCE

İş Güvenliği Uzmanı

 

 

 

 
Serap YÜCE  Ohsas 18001 i Anlattı

Haberin Fotoğrafları