logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

SGK, prim alacakları tahsil ve takibine ilişkin başlatacağı e-haciz uygulaması 18 Kasım 2013 Pazartesi başlayacak.

 

 
SGK’nın, 5502 Sayılı SGK Kanunu’nun 37’nci maddesinde süresi içinde ödenmeyen sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primleri ile işsizlik sigortası primlerinin, idari para cezalarının, gecikme zamlarının ve katılım paylarının kurum alacağına dönüşmesi, bu alacakların tahsilinde 6183 Sayılı Kanunun 51’inci, 102’nci ve 106’ncı maddeleri hariç diğer maddelerinin uygulanmasına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği’ne üye 35 mevduat ve katılım bankasıyla varılan protokolle uygulanacak olan e-haciz, ülke çapında mart ayında yürürlüğe girecek.

ANTALYA PİLOT İL SEÇİLDİ

SGK Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, alacakların etkin tahsiline yönelik e-haciz uygulaması, bu hafta Ankara’da Ulucanlar ve Rüzgarlı’daki SGK şubelerinde başladı. Pilot il seçilen Antalya’daki e-haciz uygulaması ise 18 Kasım Pazartesi günü hayata geçecek.
 
SGK, prim alacakları tahsil ve takibine ilişkin başlatacağı e-haciz uygulaması 18 Kasım 2013 Pazartesi başlayacak.