logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

SIK KAZA YAPANLAR

 

http://www.toolboxtopics.com/Gen%20Industry/Repeaters.htm

 

İşyerinde kaç kez yaralandınız, hatta evde? Peki ya sizinle aynı işi yapan yanınızdaki arkadaşınız? Siz çalışanlarınızdan daha sık mı yaralanırsınız? Eğer öyleyse, neden?

Bazı kişiler buna “kaza eğilimli, sakar” diyebilir. Ama aslında bu kadar basit değil. Kazalara fazla eğiliminizin olması özellikli problemlerin olmasından daha fazla bir şey değildir. Örneğin, yerdeki bir şeylere takılıp sık sık düşüyor musunuz? Bu “sakar” olduğunuzun bir işareti midir yoksa dağınıklığın mı? Bence dağınıklığın.

Hepimizin fiziksel sınırları vardır. Bunların aşılmaması önemlidir. Siz limitlerinizi biliyor musunuz? Unutmayın ki bunlar yaş ile de değişmektedir. Örneğin 40 yaşına geldiğinizde görebilmek için 20 yaşından daha fazla ışığa ihtiyaç duyarsınız. Birkaç yıl öncesine kadar ek aydınlatmaya ihtiyaç duymadan çalışabilirken, şimdi durum farklı olabilir. Buna adapte olmanız gerekir.

Problemler her zaman fiziksel değildir. Çeşitli türlerdeki stresler hastalık ve yaralanmalardaki artışla kendini gösterebilir. Stresin başlıca 5 nedeni oldukça dramatiktir. Bunlar (1) Eş ölümleri, (2) Boşanma, (3) Medeni ayrılık, (4) Bir aile ferdinin ani ölümü ve (5) Hapis cezasıdır. İş harici bunlarla uğraşırken, işte de yaralanma riskinizi yükselten yeni stres kaynaklarıyla tanışabilirsiniz. Amirinizin değişmesi, çalışma koşulları veya çalışma saatlerinin değişimi ile örneklenebilir…

Yani hayatınızda hiç stres yok mu? Daha fazla soru soralım. İşinizi ne kadar seviyorsunuz? Bazı çalışmalar iş tatmini ile yaralanmalar arasında bir bağ olduğunu ileri sürmektedir. Ne kadar işinizi ya da birlikte çalıştığınız insanları sevmiyorsanız, o kadar yaralanma riskiniz de yükselmektedir.

İşinizi ya da size verilen talimatları anlıyor musunuz? Hayırsa, problem bu olabilir. Talimatları gerçekten dinliyor musunuz? Uygun kişisel koruyucu donanımlarınızı sürekli kullanıyor musunuz?

Gördüğünüz gibi sizin ya da çalışanınızın “sakar” olması için çokça sebep var. Bu kaçınılmaz değildir. Bilinçli bir çaba ile davranışlar değiştirilebilir. Nedenleri düşünün ve kaza döngüsünü sona erdirmek için gerekli değişiklikleri yapın. Zamanla kurban olmanın hiçbir kabul edilebilir nedeni olamaz.

 
SIK KAZA YAPANLAR