logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

SİLİKA TOZU SOLUMA

 

Silika kristali betonda, taşta ve bir çok kaya tipinde bulunmaktadır. Bu malzemelerin uygun önlemler alınmadan kesilmesi, kırılması, çarpışması, delinmesi, taşlanması veya kumlama işlemi silika tozu üretecektir. Silika tozu ciğerlerinize yerleştiğinde, geri dönüşümsüz (tedavisi mümkünolmayan) akciğer hastalığı olan silikozise yakalanma riski altındasınız demektir.

Silikozis

Silikozis uzun süre silika tozunu soluma nedeni ile oluşan bir hastalıktır. İnce partiküller ciğerlerde tabakalaşarak ve yaralayarak birikir. Silika kristallerine maruz kalmak aynı zamanda akciğer kanseri ile de bağlantılıdır.

Bir işçi silika tozunun yoğunluğuna ve maruz kalma süresine bağlı olarak 3 tip silikozis hastalığından birine yakalanabilir:

  • Kronik silikozis: 10 yıl veya daha fazla silika tozuna görece düşük yoğunlukta maruziyet
  • Hızlı silikozis: 5 – 10 yıl arasında yüksek yoğunlukta silika kristaline maruz kalmak
  • Akut silikozis: çok yoğun silika kristallerine maruziyet sonrasında belirtileri birkaç hafta veya 4-5 yıl içinde oluşur.

                             

 

Silikozis belirtileri

Başlangıçta, silikozise yakalanan işçiler hiçbir hastalık belirtisi görmezler; bununla birlikte, hastalığın ilerleyen aşamalarında çalışanlar aşağıdakileri yaşayabilir:

  • Nefes alma güçlüğü
  • Öksürme
  • Zayıflık

Bu belirtiler maruziyetin artması ile daha kötüleşir ve ölümle sonuçlanır.

 

Maruziyetin önlenmesi

Silika tozuna maruz kalıyorsanız, sizi koruyacak kontrol yöntemlerini öğrenin.

Süpervizörünüzle konuşun ve ondan tozlu işi yaparken nasıl korunacağınızı öğrenin. Silikozis hastalığının tıbbi aşamalarının izlenmesi için tavsiyeler yapabilecek olan iş yeri hekimi ve/veya aile doktorunuz ile de konuşun.

 

Kaynak:

WorksafeBC Toolbox Meetings

Learn about the dangers of breathing silica dust

http://www2.worksafebc.com/i/construction/Toolbox/pdfs/TG07-42_dangers_silica_dust.pdf

 

 

 
SİLİKA TOZU SOLUMA