logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

SİLİKA TOZUNDA ÇALIŞANLARDA RİSKLER

Kaynak: http://www.toolboxtopics.com/Gen%20Industry/The%20Hazards%20of%20Silica%20Dust.htm

 

Silika kristali, yerkabuğunda yaygın olarak bulunan bir mineraldir ve kum , kuvars ve granit içeren çok çeşitli kayalarda bulunur. Silika hem çalışma ortamında hem de çalışma ortamı dışında bulunmaktadır ve silika kristali tozuna maruziyetin, silikozis denilen hastalığın nedeni olduğu uzun zamandır biliniyor. Silika kristalini soluduğunuz zaman, akciğer dokusu, silika partiküllerini çevreleyen fibroz doku oluşturarak reaksiyon verir. Akciğerin bu durumuna silikozis denir.

Günümüzde, beton ve duvar ürünlerinin binalarda yoğun konsantrasyonda kullanılmasın-

dan ötürü , inşaat işçilerinde , silika kristaline potansiyel maruziyet vardır. Kayaların boşaltılması, kayaların delinmesi, aşındırıcı püskürtümlü temizleme, bıçkı, inşaatların duvar ve betonlarında yıkım ve delme gibi aktivitelerde bu maruziyet oluşabilir.

% 1 den daha fazla silika kristali içeren silika tozu veya diğer tozlar asla aşındırıcı püskürtümlü temizleme malzemesi olarak kullanılmamalıdır. İçeriğinde % 1 den daha fazla silika içeren malzemeler yerine, daha az riskli malzemeler kullanılmalıdır. Ayrıca, silika tozuna maruziyet olasılığı varsa her zaman güvenli çalışma yöntemlerine uyulmalıdır.

 

 • UYGUN KORUNMA İÇİN:
 • Silikozisi önleyen en önemli nokta neyse, ona çok dikkat ediniz. Silika tozunun ortaya çıkabileceğinin farkına vardığınızda, tozu, kaynağında, gidermek veya kontrol etmek için plan yapınız.
 • Çalışma sırasında, oluşan maruziyet, önerilen maruziyet limitinin altında tutulamıyorsa, uygun olan maskeyi kullanınız.
 • Kum püskürtmede, basınç gerektiren veya pozitif basınçlı (hava besleme üniteli), CE belgeli, solunum cihazı kullanınız.
 • Uygun olduğunda, her zaman toz kontrol sistemlerini kullanın ve bu sistemleri iyi bir şekilde koruyunuz.
 • Beton ve taş duvardaki bıçkı veya aşındırıcı püskürtme işlemleri sırasında, içerde ve kapalı olmayan dışarıdaki alanlarda yüksek silika konsantrasyonunun oluşabileceğinin farkında olunuz.
 • Kum püskürtme veya silika tozunun üretildiği yerlerde yemek yemeyiniz, sıvı tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz.
 • Çalışma alanında tek kullanımlık veya yıkanabilir giysiler giyiniz.
 • Yemek yemeden, içmeden veya sigara içmeden önce ellerinizi ve yüzünüzü yıkayınız, ve giysilerinizin üzerindeki tozları üflemeyiniz.
 • Arabalarınızın, evlerinizin ve diğer çalışma alanlarının bulaşanı önlemek için, mümkünse duş alınız ve işyerinizden ayrılmadan önce temiz giysilerinizi giyiniz.
 • Akciğerler normal tozu temizlerler. Havadan taşınan toz ve kir, hem evdeki hem de işyerindeki çalışma alanlarında yaygın olarak bulunur. Neyseki, kişinin solunum sistemi, toz ve pek çok yabancı maddeyi, iyi bir şekilde filtre eder. Buna rağmen asbest ve silika gibi ince partiküller, filtrasyon sistemimizden küçük oldukları için geçerler. Bu durum, eğer önlemler ve kontroller olmazsa, uzun zaman dilimlerinde, ciddi akciğer sorunlarına neden olabilir. Bu küçük istilacılara(asbest, silika) saygı duyalım. Uygun kişisel koruyucu ekipmanı kullanıp, güvenlik önlemlerini alalım.
 
SİLİKA TOZUNDA ÇALIŞANLARDA RİSKLER