logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

SOLVENTLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

 

 

SOLVENT

KURUMA ZAMANI

KAYNAMA NOKTASI (°C)

ALEVLENME NOKTASI (°C)

YOĞUNLUĞU


HİDROKARBONLAR

AROMATİK

 

 

 

 

Toluol

2.1

111

4

0.87

Xylen (Xylol)

0.6

137

27

0.86

ALİFATİK

 

 

 

 

Heptan

9.0

98

4

0.68

Hexan

4.3

69

-22

0.66


ALKOLLER

Metil Alkol

5.9

64

11

0.79

Etil Alkol

3.2

78

11

0.79

İzopropil Alkol

2.3

82

12

0.79

Butil Alkol

0.5

118

29

0.81

Etil glikol

0.2

195

111

1.12


KETONLAR

Aseton

11.5

56

-15

0.79

MEK

5.7

80

-7

0.80

MİBK

1.6

118

23

0.80


ESTERLER

Metil Asetat

11.8

57

-10

0.92

Etil Asetat

6.2

77

-4

0.90

Butil Asetat

1.0

126

22

0.88



Kuruma zamanı Butil Asetat=1 olarak kabul edilerek verilmiştir. 1 in altındaki solventler geciktirici, 1 in üstündeki solventler hızlandırıcı olarak kullanılır. Mürekkeplere geciktirici solvent ilavesinde mümkün olduğunca temkinli davranmak gerekir. Ancak sıcak havalarda geciktirici solvent ilavesi gerekir.

 

 

 

 
SOLVENTLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ