logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

Tarım ve sanayide 10 kişi çalıştırana iş güvenliği hizmeti ücretsiz oluyor

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı anlaştı.  'Baklagil, şeker pancarı ve

tohum yetiştirmek, balıkçılık ve makine imalatı' gibi 'tehlikeli' ve 'madencilik, doğalgaz ve

petrol çıkarımı, mermer ocağı, elmas madenciliği


 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı anlaştı. Bundan böyle 'baklagil, şeker pancarı ve tohum yetiştirmek, balıkçılık ve makine imalatı' gibi 'tehlikeli' ve 'madencilik, doğalgaz ve petrol çıkarımı, mermer ocağı, elmas madenciliği' gibi çok tehlikeli sınıflarda 10 ve altı işçi çalıştıran işletmelere devlet, 1 Ocak 2014'ten itibaren ücretsiz iş güvenliği hizmeti verecek. Yeni düzenlemeye göre; Halk Sağlık Müdürlükleri bünyesinde hizmet veren toplum sağlığı merkezlerinde görevlendirilecek iş güvenliği uzmanları, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren 10 ve altında işçi çalıştıran işletmelere ücretsiz hizmet verecek.

 1 Ocak 2014'ten itibaren 50'nin altında çalışanı olan ve tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ile sözleşme yapmak zorunda.
 
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda 10 ve altında işçi çalıştıran işyerlerine yönelik yeni bir düzenleme getirildi: "10'nun altında çalışanı bulunan ve tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler için 6331 Sayılı Kanun'un 7'inci maddesinde 'İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça aşağıdaki şartlarla destek sağlanabilir, kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir' ifadesi yer alıyor.
 
Böylece, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtları esas alınarak yapılacak olan desteğe yönelik ciddi bir adım atıldı. 22 Ağustos 2013'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan 'İş Sağlığı ve Güvenliği İşbirliği Protokolü' 1 Ocak 2014'te devreye giriyor. Yeni yıldan itibaren 10'dan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mikro işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) tarafından sağlanması karara bağlandı."

BU HİZMETİ NASIL VERECEKLER?

Halk Sağlığı Müdürlüklerine gönderilen yazıda, illerde 10 ve altında çalışanı olan işletmelerin tespit edilmesinin istendiğini söyledi. TSM bünyesinde görevlendirilecek iş güverliği uzmanlarının 10 ve altındaki tehlikeli ve çok tehlikeli işletmelere ücretsiz hizmet verecek''
Protokolün 5'inci maddesinde, 'İş güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi için , 6331 sayılı Kanunun geçici 4. Maddesine göre iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi, bu şartlara haiz personel bulunmaması halinde diğer kurumlardan görevlendirme yoluyla ya da hizmet satın alınması yoluyla bu hizmetin yürütülmesi.' İfadesi var.
 
Bu durumda Türkiye genelinde, Bölgeler bazında belkide iller içierisinde ihale yolu ile hizmet alımları yapılacak. Bu durumda sektör içerisinde desteklenmiş büyük firmalar çok ihaleleri alacağı düşünülürse, gelecekte iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimleri taşeronların hakimiyetinde çalışan işçiler olabilecekler.
 
Tarım ve sanayide 10 kişi çalıştırana iş güvenliği hizmeti ücretsiz oluyor