logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

Taşeron işçiler haklarını alabilecek mi ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşeron konusu üzerinde çalışmaları son aşamada. Tespit edilen sorunlara, yargı kararları ve dünya uygulamaları doğrultusunda yeni düzenlemeler geliyor. Yasalaşması halinde taşeron işçileri için en fazla gündeme gelen konularda çözüm sağlamayı amaçlıyor. 1. Taşeron işler belirlenecek Taşerona verilebilecek işlerin konusu net olarak düzenlenecek. Bu şeklde muvazaalı taşeronlaşmanın önüne geçilecek. 2. Kanunlara uygun taşeronlaşma olacak Yönetmeliklerin dışındaki konular haricinde taşeron işçisi çalıştırılırsa , bu işçiler asıl işverenin işçisi kabul edilecek. Ancak bu konuda kararı idare değil yargı verecek. Şu an müfettiş raporuyla muvazaa tespiti yapılabiliyor. 3. Yıllık izinde haklar eşitlenecek Şu an özellikle kamudaki taşeron işçileri, her yıl taşeronun değişmesi sebebiyle yıllık izin kullanamıyor. Yeni sistemde izinler ilk işe giriş tarihine göre hesaplanacak. Taşeron firma değişse bile izin hakkı önceki çalışmalar da dikkate alınarak hesaplanacak. 4. Kıdem tazminat hakkı saklı kalacak Mevcut uygulamada yine taşeron şirketlerin her yıl değişmesi sebebiyle taşeron işçiler kıdem tazminatına hak kazanamıyor. Yeni sistemde işçilerin kıdem tazminatı fonda tutulacak. Ayrıca kamu ihalelerinde kıdem tazminatı için ayrı kaynak verilecek. Taşeron işçisi ne zaman ayrılırsa ayrılsın tazminatını alabilecek. 5. İş güvenliğinde kapsam dışı taşeron işçi olmayacak İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında taşeron işçisi ile asıl işveren işçisi arasında fark olmayacak. Asıl işveren her iki işçiye karşı da eşit sorumlulukta olacak. Mevcut uygulamada dolaylı olarak yer alan sorumluluk, "doğrudan sorumluluk" haline getiriliyor. 6. Asıl işveren ücretlerin ödenmesinin sorumlusu ve takipçisi olacak Asıl işveren, her ay taşeron tarafından işçilere ücretin ödenip ödenmediğini kontrol edecek. Ödenmeyen ücretleri kendisi ödeyecek ve taşeronun hesabından kesecek. Şu an pek çok işyerinde fiilen uygulanan durum bir anlamda yasal zemine kavuşmuş olacak. 7. Aynı işi yapanlar aynı işyerinde eşit ücret alacaklar Taşeron işçilerinin ücreti, asıl işverenin işçileri emsal alınarak belirlenecek. Mahkemeler de ücret takdir ederken, asıl işverenin ödediği ücretleri emsal kabul edecek. Böylece asıl işverenin 2500 TL ücret ödediği bir iş için taşeron asgari ücretli işçi çalıştıramayacak.