logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

TERSANELERDE PERSONEL KALDIRMA EKİPMANI İLE ÇALIŞMALARDA DÜŞMEDEN KORUNMA TEDBİRLERİ

 

Tersane ve çekek yerlerinde, iskele kurmanın pratikte mümkün olmadığı hallerde sık sık yüksekte çalışma için sepetli veya platformlu personel kaldırma ekipmanları kullanılır. Bu tür bomlu personel platformları ve sepetli kaldırma ekipmanları yaralanmalı veya ölümlü iş kazalarına neden olabilir. Bu ekipmanlar gerektiği gibi emniyetli kullanılmadığı taktirde, bomun arızalanması, devrilmesi, düşmesi ve yerinden çıkması gibi tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. İşverenler, emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak için şu tedbirleri almalıdır :

 • Emniyetli ve bakımları uygun şekilde yapılan ekipman bulundurmak
 • Uygun gözetim ve eğitimi sağlamak
 • Düşmeye karşı korunma tedbirlerini almak
 • Düşme olaylarında, acil müdahalenin (askıdan kurtarma, ilkyardım vb.) zamanında yapılmasını sağlamak

Yüksekte Çalışmalarda Alınması Gerekli Emniyet Tedbirleri :

 • Kişi daima kendisini sabit bir yere bağlamalıdır.
 • Uygun ve sabit bir yere (ankraj noktasına) bağlanacak şekilde tam korumalı (paraşüt tipi) bir emniyet kemeri kullanılmalıdır.
 • Kaldırma ekipmanı, platform yüksekteyken ve üzerinde insan varken, asla hareket ettirilmemelidir.
 • Kaldırma ekipmanı operatörlerine iş yaptırılmadan önce, kendilerine, ekipmanın emniyetli kullanımı hakkında iş güvenliği eğitimi verilmesi sağlanmalıdır.
 • Ekipmanın, üreticisinin talimatlarına uygun şekilde, bakımlarının yapılması sağlanmalıdır.
 • Ekipmanın periyodik kontrol ve muayenelerinin uygun şekilde kayıt altına alınması sağlanmalıdır.
 • Emniyet sistem ve cihazları asla devre dışı bırakılmamalıdır. Emniyet sistemlerini devre dışı bırakmak sepet veya kaldırma ekipmanının kazara veya dalgınlıkla hareket ettirilmesine neden olabilir.
 • Kaldırma ekipmanı gemi veya mavna üzerinde iken, geminin eğimine ve babaların yerlerine dikkat edilmelidir.
 • Kaldırma ekipmanı, geminin açık kenarlarının yakınında bulunuyorsa ve aynı zamanda ekipmanın hareket etme olasılığı varsa, gemi kenarlarına durdurucu takozlar yerleştirilmelidir.
 • Kaldırma ekipmanı hareket halinde iken yakınından geçtiği yapılara çarpmaması için, ekipmanın sallanma yarıçapı önceden bilinmelidir.
 • Ekipmanın sepeti veya platformu yüksekte iken, asla kaldırma ekipmanı ile yapıların arasında bulunulmamalıdır. Ekipmanın hareketi, aşağıdaki insanın arada sıkışmasına ve ezilmesine neden olabilir.
 • Ekipmanın devrilmesini önlemek için :
  • Park halinde iken park freni kullanılmalıdır
  • Tekerlek takozları kullanılmalıdır
  • Lastik basınçları kontrol edilmelidir
  • Dengeleme ayakları uzatılmalı ve kurulmalıdır
  • Ekipman yere paralel şekilde sabitlenmelidir
  • Sert rüzgarlı havalarda kullanılmamalıdır
  • Elektrik hatlarının altında kullanılmamalıdır

Unutmayın

 • Sadece can simidi kullanmanın, 12 metre (40 feet) ve üzeri yüksekliklerden suya veya su üzerinde bulunan nesnelerin (duba, sandal, tampon, şamandıra vb. yüzen büyük nesneler) üzerine düşme hallerinde koruyuculuk bakımından faydası yoktur. O nedenle daima yüksekte çalışırken, kişi kendisini sabit bir yere bağlamalı ve emniyet kemeri kullanmalıdır.
 • Eğer kaldırma ekipmanı bir nesneye veya kablo vb. bir hatta takılırsa, takıldığı yerden kurtulduğu an gevşeyeceği için platformun veya sepetin fırlamasına neden olabilir.
 • Personel kaldırma ekipmanı ile asla herhangi bir nesneyi kaldırmayın, ittirmeyin veya hareket ettirmeyin. Bu tür yasak hareketler kaldırma ekipmanının yıkılmasına, devrilmesine veya fırlamasına neden olabilir.
 • Personelin, araç ve gereçler ile diğer aletlerin ağırlıkları da dahil olmak üzere, asla kaldırma ekipmanının kapasitesinin üzerinde yükleme yapmayın. Kapasite üzerinde yükleme yapmak, ekipmanın çökmesine veya devrilmesine neden olabilir.
 • Kaldırma ekipmanı yere paralel olmadığı, lastik basıncının düşük olduğu, veya sabitleme ayaklarının tam olarak açılmadığı hallerde ekipmanın kaldırma kapasitesi düşer. Bu tür haller nedeni ile azalmış kapasitede aşırı yük kaldırmak ekipmanın devrilmesine neden olabilir.

 

 

 • Personel kaldırma ekipmanlarında yaşanan ölümcül düşme vakalarının yarısı, kazalının kendini bağlamamasından kaynaklanmaktadır. Bir düşme vakasında, işçi 24 metrelik (80 feet) yükseklikten fırlamıştır.
 • “Uygunsuz ayar yapılması, hatalı kullanım, ya da kapasite üzerinde yükleme yapılması” nedenleriyle meydana gelen ölümlü kazaların sayısı, aynı nedenlerle meydana gelen mekanik arıza vaka sayısının iki katını bulmaktadır.

 

Yararlanılan Kaynak: U.S. Department of Labor / Occupational Safety and Health Administration : Aerial Lift Fall Protection Over Water in Shipyards - http://www.osha.gov/Publications/quickcard/osha3452.pdf

 
TERSANELERDE PERSONEL KALDIRMA EKİPMANI İLE ÇALIŞMALARDA DÜŞMEDEN KORUNMA TEDBİRLERİ