logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

TRENCH İÇERİSİNDE GÜVENLİ ÇALIŞMA

 

Trench ne demektir?

Trench: Eğer bir kazının derinliği genişliğinden büyükse (uzunluğuna da bağlıdır) bu tür dar kazılara trench denir. Ancak trenchin genişliği (dip kısımdan ölçülmeli) 4,6 metre (15 ft)’den daha büyük olamaz (OSHA 1926.650 (b)).  Trench konusunda aşağıdakilere dikkat ediniz.

Korumasız bir trench içerisine girmeyiniz.

Trench içerisindeki her bir işçi, toprak göçmelerine karşı yeterli bir koruyucu sistem ile korunacaktır. Trenchler için bazı koruma sistemleri şu şekildedir

 

  • Dikey ve yatay zeminde stabilite, durağanlık, oluşturmak için şev verilmesi; veya    

 

  • Kademeli taraçalar yapmak; veya

 

  • Çelik barlar, kirişler, payandalar ve hidrolik krikodan oluşan bir sistemle desteklemek; veya

 

  • Trench içerisindeki işçileri korumak için bir trench box (dar kazı içinde çalışma kutusu, dar kazı içindeki güvenlik kalkanı) kullanılmalı,

 

  • Ayrıca kazıdan çıkan veya diğer malzemeler kazı kenarından en az 60 cm (2 ft ) geriye konulmalıdır; ve

 

  • Trench içerisindeki işçiler için her 8m (25ft) de güvenli bir şekilde trench içine girip çıkacakları ulaşım yolları sağlanmalıdır. Rampa veya merdiven olabilir

 

 

Yararlanılan Kaynak:

OSHA Quickcard: Working safely in trenches

http://www.osha.gov/Publications/trench/trench_safety_tips_card.html

 

 
TRENCH   İÇERİSİNDE GÜVENLİ ÇALIŞMA

Haberin Fotoğrafları