logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

TÜZÜK RESMEN İPTAL OLDU

23 Temmuz 2014  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29069

Karar Sayısı : 2014/6506
Ekli “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 9/12/2013 tarihli ve 18201 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

BAKANLAR KURULU

 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

MADDE 1 – 4/12/1973 tarih ve 7/7583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

.

. BU TÜZÜK KALDIRILDI ANCAK SORUNLAR DEVAM EDİYOR

-1475/iş sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü………………..4857/iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği
-1475/yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği tüzüğü…….” /yapı işlerinde sağlık ve güvenlik yönetmeliği


Yeni çıkan tüzük varmı?
 

 
TÜZÜK RESMEN İPTAL OLDU