logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

VİNÇ GÜVENLİĞİ

 

Kaynak: http://www.toolboxtopics.com/Construction/Electrical/Crane%20Safety.htm

 

Vinçlerin çalıştırılması için sadece yetkili operatörler görevlendirilmelidir. Operatörler, ekipmanlarının emniyetli çalışmasını sağlayacak gerekli emniyet tedbirlerini kapsayan uygulamalardan sorumludurlar. Operatörler makinanın arızaları da dahil, emniyetsiz durumları derhal gözlemcisine bildirmelidir.

Operatörler, herhangi birisinin kanca veya yük üzerine binmesine izin vermemelidir.

Operatör, bakım veya tamir için makinasını terk ettiğinde frenlerini kilitlemek, bum’unu emniyete alarak makinasını boşa almak ve motorunu susturmakla görevlidir.

Operatör, sadece yetkili personel tarafından kendisine verilebilecek kaldırma işlemini gerçekleştirirken işaret verecektir. Herhangi birisi tarafından verilen “acil durum” durdurma işareti operatör tarafından derhal uygulanacaktır.

Yük kaldırılmadan önce tüm bağlantıların emniyetli, boşta sarkan tüm malzemelerin çıkarılmış olduğunun kontrolü operatör ile işaretçinin ortak görevidir. Malzemeler yerine tamamen yerleştirilip kaldırmaya hazır oluncaya kadar kaldırılmayacaktır.

Emniyetli kancalar veya kapalı halkalı kancalar her kaldırma işleminde kullanılacaktır.

Bum’lar, devrilmeyi önleyici bum açısını gösteren gösterge ile donatılmalıdır. Bum başlıkları, yük blokları ve kancalar kolay fark edilebilecek renkte boyanmalıdır.

Gerekli olduğunda, çalışmaya başlarken paletli mobil vinç ve bum’lu ekskavatörler hariç dengeyi artırmak ve güçlendirmek için dayama demirleri kullanılmalıdır.

Kancalar, halatlar, makaralar, dişliler, kavramalar, zincir kılavuzları ve diğer parçalar düzenli olarak kontrol edilip gözden geçirilmeli, gerekli olanlar tamir edilmeli veya değiştirilmelidir. Bu kontrolların kayıtları ve yapılan işlemler görevliler tarafından saklanmalıdır.

 

Makinanın kaldırma sistemlerinin yıllık kontrolleri, uzman personel veya ilgili resmi makamlarca yetkilendirilmiş kurumlarca yapılmalıdır.Bu kontrol kayıtları makinanın dosyalarında bulundurulmalıdır.

Paletli, çekili ve lokomotif vinçler aylık olarak kontrol edilmelidir. Eğer gerekli ise performansları için bir sertifika hazırlanabilir.

Görevli kalifiye personel kullanmadan önce ve kullanım esnasında makine ve ekipmanlarının emniyetli kullanım şartlarında olduğunu gözlemelidir.

Yük kapasite oranları, tavsiye edilen çalışma hızları, özel tehlike uyarıları veya talimatları operatörün kolayca görebileceği yere asılmalıdır. Keza vinç operatörü ve işaretçiler için yapılmış “el işaretleri levhaları” çalışma yerlerinde ve ekipmanda bulundurulmalıdır. İlgili makamlarca belirlenmiş standart işaretler kullanılmalıdır.

Vincin savrulma yarıçapı, çalışanları vincin çarpmalarından korumak veya vincin hasarını önlemek için devamlı veya geçici olarak barikatlandırılmalıdır.

Yük taşınması esnasında, yük altında bulunulmasına veya çalışanların vinç etkileme bölgesine girmelerine izin verilmemelidir.

Projedeki diğer çalışmaları korumak için, yüksekte yapılan çalışmalar esnasında   “DİKKAT - YUKARIDA ÇALIŞMA” levhaları konmalıdır.

Normal görevlerini yerine getiren çalışanlara temas olabilecek yerlerde, egzoz boruları izole edilmeli veya korunmalıdır.

Dış cephe yük asansörleri; personel kaldırma merdivenleri, iskelelerin veya buna benzerlerinin uygun olmadığı veya daha zararlı olabileceği nadir durumlar haricinde vinçlerle personel taşımaktan uzak durulmalıdır.Bu tür durumların gerekli olması halinde geçerli resmi dokümanlar aksaksız uygulanmalıdır.

 
VİNÇ GÜVENLİĞİ