logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

İş yeri Hekimi Dr Mustafa KEBAT diyorki

KADIN İŞÇİLERDE GEBELİK Kadın çalışanlar, gebe olduklarını işverene bildirmelerinden ve bu durumu da sağlık raporuyla ispat etmelerinden sonra, doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya kendileri istemedikten sonra hiçbir şekilde zorlanamazlar. Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması ise yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılmaz.
 
İş yeri Hekimi Dr Mustafa KEBAT diyorki

Haberin Fotoğrafları