logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

YOL PROJESINDE VE ÇALIŞMA SAHASINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

 

Çalışmanın yürütüldüğü alan ile bu alanın yanında malzemelerin, aletlerin, kazı malzemelerinin depolandığı ve çalışma sırasında araçların manevrası için kullanılan alandır.

Çalışmaların engellenmemesi için çalışma sahasını yeterince geniş tutmak gerekir. Bu saha trafikten tamamen arındırılmış ve emniyet alanından da ayrılmış olmalıdır.

 

Yol yapım işlerinde dikkat edilecek İSİG kuralları:

Yol yapım esnasında araç kullananların sigara içmemeli

4 saatten fazla devamlı çalışmamaları gerekir

İş kanununa göre bir işçi haftada 45 saat çalışabilmektedir.

Yol yapımında bu kriterler göz önünde bulundurulmaktadır.

Yol yapımı ağır ve tehlikeli işler sınıfında yer almaktadır. Bu nedenle çalışan işçilerin eldivenleri, ayaklarında çelik burunlu ayakkabıları üzerilerinde de yansıtıcı özelliği olan kıyafetleri olmalıdır.

Yol yapım esnasında yapım bölgesinde trafiğe göre bazı önlemler alınmalıdır. Örneğin, birbirini gören bayrakçıların mutlaka çalışma alanlarının en uç bölgelerinde bulunması gerekmektedir.

İş makinelerinin çalışma alanlarına göre şeritler kapatılmalıdır. Bu konuda sıkışan trafiğe önlem olarak ülkemizde servis yollarının artırılmasının önemlidir.

İş güvenliği açısından yolların duba ile desteklenmesi gerekmektedir.

Yol yapımında işçiler açık alanda bulunulmasından dolayı çalışanların baret takılması şart değildir. Fakat tehlikeli bölgeler de –yamaç alanlarında- çalışanlardan baret takması özenle istenilir.

İş güvenliği açısından araçların belli dönemlerde bakım ve oranımı yapılarak, oluşabilecek herhangi bir iş kazasının önüne geçmek amaçlanmıştır.

İş güvenliği açısından yol yapım esnasında sıcak havalarda çok fazla toz olmaması için belirli periyotlarla yol sulanması gerekmektedir. Yol sulanmadığı taktirde oluşan toz bulutu kazalara neden olmaktadır.

Sonuç olarak , iş güvenliği açısından bayrakçıların ve yol emniyetinin şart olduğu, işçi güvenliği açısından da gerekli ekipmanların olması ve işçilere brifing verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

 

Harita mühendisi açısından yol yapımını değerlendirildiğinde, yol çalışmalarında harita mühendisi veya topograf kesinlikle olmalıdır. Yapılan çalışmaların hızlı ve kesintisiz ilerlemesi için haritacının yol yapım bölgesinde sürekli bulunması gerekmektedir. Yol sınırının tespit eder ve yoldaki şevler için kot çalışması yapar. Haritacının bu bölgede koordinat çalışmalarının sağlıklı yapması gerekmektedir ve aplikasyon yaparken oluşturulacak poligon noktalarına dikkat edilmelidir.

İş güvenliği ve işçi sağlığı açısında haritacı bazen güvenli bölgede bulunmadığından operatörün ve jaloncunun trafiğe dikkat etmesi gerekmektedir. Geçmişte bu şekilde yaralanmalar ve ölümler meydana gelmiştir. Özelikle Karadeniz bölgesinde çalışma yapan harita ekiplerine, vatandaşın arazisine tecavüz edildiği düşüncesi ile tartışmalar meydana gelmektedir.

 

ÇALIŞMA SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER

Trafiğin başka bir yola yönlendirilmesi mümkün ise çalışma yapılan yolun trafiğe kapatılması gerekir.

Mümkün ise çalışma yapılan yerin çevresi, hem o alanın çevresi hem de orada çalışanların korunması amacıyla geceleri aydınlatılmalıdır. Çalışma sahası koni veya onarım yaklaşım levhaları ile yaya bariyerleri kullanılarak çevrilir. Böylece sürücülerin platformu daha rahat görmesi amaçlanmaktadır.

Konilerin, trafik işaretlerinin, lambaların vs. yerleştirilmesi sırasında iş ile ilgili tüm personelin, üzerinde ışık yansıtıcı materyal bulunan bakım yeleği bulunması gerekir.

Çalışma sahasına yaklaşırken ilk uyarı işaretinin kullanılacağı yer, sürücünün işareti gördüğünde gerekli tedbirleri alması için gerekli zaman ve yeterli mesafeyi sağlayacak uzaklıkta olmalıdır.

Yol işaretlenmesi çalışma bölgesinin en uzak noktasından başlayıp çalışma yerine doğru yaklaşmak suretiyle yapılmalıdır.

Trafik işaret levhalarının herhangi bir nedenle devrilmesinin önlenmesi için sabitlenmelidir.

Çarpılma, kirlenme ve kaybolma gibi nedenlerden dolayı, trafik işaretleri düzenli olarak kontrol edilmedir.

Çalışmaların geceye sarkması durumunda flaşörler kullanılmalı ve lambalar yerine konmadan önce yakılıp kontrol edilmelidir.

 

 

Emniyet alanının içinde ikaz ışıklı bir araç bulundurulacaksa, bu araç ile çalışma sahası arasında en az beş metre boşluk bırakılmalıdır.

Yaya yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmalarında ve yaya yolarlını da kapsayan çalışmalarda, yayalara geçişleri için mutlaka bir alternatif yol gösterilmelidir. Yayarlın taşıt yolundan yürümelerinin zorunlu olduğu durumlarda, yaya bariyerleri ve koniler yardımıyla güvenli bir geçiş bölgesinin oluşturulması gerekmektedir.

Çalışma yapılan yerin çevresinde yayarlın güvenle geçişini sağlayacak şekilde işaretleme yapılmalı ve çalışma sahasının yaya kaldırımına yakın olan kesimi, yaya bariyerleri ile çevrilmelidir.

Çalışma sahalarının çok uzun tutulması önlenmeli, aktif çalışma alanları dışında trafiği engellemeyen kesimlerde çalışma sahası sınırlamaları işaretler ile sona erdirilerek aktif çalışma alanlarında tekrar başlatılmalıdır. Ancak, çalışma sahaları arasındaki mesafelerin kısa olması durumunda, bu alanların birleştirilerek işaretlemenin iki yöndeki başlangıçlarında yapılması yeterli bulunmaktadır.

Yoldaki çalışmanın bitirilmesinden sonra çalışma ile ilgili trafik işaretlerinin derhal kaldırılması gerekmektedir. Trafik işaretleri ve konilerin toplanmasına, çalışma sahasına en yakın noktadan başlanmalıdır.

 

BAYRAKÇILAR

Çalışma sahalarında kullanılacak bayrakçılar, trafiği yönlendirme konusunda eğitilmelidir. Bayrakçılar, çalışma sahasında oluşturulan rakordmanlardan önce araçların seyir yönüne göre sağ tarafta ve kaplama dışında durmalı ve birbirlerini görebilecek pozisyonda bulunmalıdırlar. Bayrakçılardan birisine yönetme görevi verilmeli, diğer bayrakçı onun talimatlarıyla hareket etmelidir. Bayrakçıların elinde bir yüzünde DUR, diğer yüzünde GEÇ işareti bulunan trafik el işaretleri olmalıdır.

Çalışma sahası uzunluğunun 20 metreye kadar olduğu ve görüşün açık bulunduğu kesimlerde, tek bayrakçı kullanılabilir. Tek bayrakçı kullanılası halinde, bayrakçı, karşı şeridin dışında ve çalışma sahasını ortalayacak şekilde durmalıdır.

 

 

Kadastro Çalışmalarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

 

Kadastro ; taşınmazların sınırlarını ve maliklerini belirleyip tapu siciline kayıt çalışmalarıdır. Bir başka deyişle kadastro , tüm ülke sınırları içerisindeki taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek hukuki durumlarını tespit etmek ve işlemlerin kesinleşmesi sonucunda Türk Medeni Yasasınca öngörülen tapu siciline tescil ederek hak sahiplerine tapu belgelerini verme işleminin bütünüdür.

Kadastronun amacı ise tapu sicilini oluşturarak ülkemizin kadastral topoğrafik haritasını oluşturup, taşınmaz mal mülkiyetinin tespiti ile tapusuz arazileri tapuya bağlamak ve eski tapulu olanların tapularını haritaya bağlayarak yenileyip, taşınmaz mal mülkiyetini devlet güvencesine ve kayıt altına almaktır.

İş kazaları riski birçok meslek grubunda olduğu gibi haritacılık sektöründede önem teşkil etmektedir. İşçileri iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumaya yönelik önlemleri almak ve onları bu konuda bilgilendirmek, İş Sağlığı ve Güvenliğinin temelini oluşturmaktadır.

 

 
YOL PROJESINDE VE ÇALIŞMA SAHASINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ