logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

YÖNETMELİĞE MADDE EKLENDİ

Değerli İş Güvenliğiailesi başvurumuz sonrasında Çalışma Bakanlığı tarafından Yönetmeliğe yapılan ek aşağıdadır.

Eylül ayı sonunda hizmet verdiğimiz Tehlikeli sınıftaki bir şirkette, Çıraklık eğitimi süresince çalıştığı halde çıraklık eğitiminden mezun olduktan sonra aynı iş yerinde 18 yaşının altında olması sebebi ile çalışmasına yönetmelik gereği onay vermediğimiz ve şerh koyduğumuz işçinin içinde bulunduğu haksız durumun tarafımızdan tespiti ve Çalışma Bakanlığına başvurumuz sonrası Yönetmelikteki eksiklik giderilmiştir.İzmir Alternatif OSGB olarak gurur duyduğumuz tespit ve sonrasında düzeltilen yönetmelik ekini sunuyoruz.

Saygılarımla

25 Ekim 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28802

YÖNETMELİK

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olan meslek sahibi 16 yaşını doldurmuş genç işçiler; sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen sınırlamalara bağlı kalmaksızın ihtisas ve mesleklerine uygun işlerde çalıştırılabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 
YÖNETMELİĞE MADDE EKLENDİ